Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2398
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

  (ser. CCLXIX)

.

 wizja / vision

 

 "Najbardziej pożałowania godnym człowiekiem jest ktoś, kto ma wzrok, a nie ma wizji."
"The most pathetic man in the world is someone who has sight,
but has no vision."

 Helen Keller


 "Twoje widzenie świata stanie się jasne tylko wtedy, gdy potrafisz patrzeć w swe serce. 
Kto patrzy na zewnątrz, śni; kto patrzy w swoje wnętrze, budzi się."
"Your vision will become clear only when you can look 
into your own heart.
Who looks outside, dreams; who looks inside, awakens."

 Carl Jung


"Budowanie jest czymś wtórnym w stosunku do wizji."
 "The engineering is secondary to the vision."

 Cynthia Ozick


 "Przez całe wieki byli ludzie, którzy czynili pierwsze kroki na nowych drogach uzbrojeni w nic poza swoją własną wizją."
"Throughout the centuries there were men who took first steps
down new roads armed with nothing but their own vision."

 Ayn Rand


 "Wizja to sztuka widzenia rzeczy niewidzialnych."
"Vision is the art of seeing things invisible."

 Jonathan Swift.


 "Stwórz największą, najwyższą z możliwych wizji twojego życia, ponieważ stajesz się tym, w co wierzysz."
"Create the highest, grandest vision possible for your life,
because you become what you believe."

 Oprah Winfrey


[QZM04::035];[QEP67::010]
No: 2398; w sieci: 20.4.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter