Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2394

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco


Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Świniochód, czyli auto na świńskie odchody.

No nie tak od razu, nie tak, żeby trzymać wieprzka w samochodzie i mieć paliwo z głowy. Tymczasem sprawa jest bardziej zagmatwano, ale interesujące perspektywy istnieją. 
Uczeni z Uniwersytetu w stanie Illinois pracują nad przekształcaniem świńskich odchodów w paliwo. Wiadomo jak uciążliwe są farmy świńskie ze względu na niemiły zapach zatruwający całe okolice, zatruwanie zasobów wody pitnej, no i na trudności dogodnego zagospodarowania świńskim nawozem. 
Okazuje się jednak, że nawóz z dodatkiem katalizatorów, poddany wysokiemu ciśnieniu w wysokiej temperaturze przekształca się w coś co traktować można jako surowy olej. W istocie jest to nic innego jak przyspieszenie naturalnych procesów, którym podlega wszelki materiał biologiczny w podobnych warunkach z tym, że w warunkach naturalnych wchodzi w rachubach czas geologiczny.  Już teraz otrzymywany produkt nadaje się jako substancja wiążąca w budowie dróg asfaltowych.  Dalsze przeróbka daje biodiesel. Być może uda się dalsze uszlachetnianie produktu. 
Sprawa nie jest wcale marginalna, jakby mogło się wydawać. Każda świnka produkuje około 4 kg nawozu dziennie. Przymiarki wskazują, że farma świńska z 10.000 sztuk świnek mogłaby produkować około 5.000 baryłek oleju rocznie. Zakładając, że technologię uda się usprawnić, dochód z jednej świnki wzrósłby o 15$ rocznie. Suma nie bagatelna, pewnie wystarczająca na pokrycie np kosztów transportu na farmie. Ważniejsze jeszcze byłyby korzyści ekologiczne - ochrona wody pitnej w okolicach farm i zdrowsze powietrze. 
Warto zauważyć, że przemysłowa technologia w rolnictwie ma poważne osiągnięcia w przekształcaniu odchodów bydła rogatego, a być może też odchodów ptasich, w metan i dalsze jego pochodne. 

[QZE07::035];[QEP78::200]
No: 2394; w sieci: 19.4.2010

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter