Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2389
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCLXIX)

.

bądź sobą / be yourself (2)

 

"Dojrzałość oznacza uznanie, że nikt nie widzi w nas niczego, 
czego my sami w sobie nie dostrzegamy. 
Przestań czekać na wytwórcę, twórz się sam."
"Maturity includes the recognition that no one
is going to see anything in us that we don't see in ourselves.
Stop waiting for a producer. Produce yourself."

 Marianne Williamson


 "W sercu każdego tli się, zapewne, pragnienie wyróżnienia się, które nakłania każdego najpierw do nadziei, potem do wiary, 
że Natura dała mu coś szczególnego tylko dla niego."
"There lurks, perhaps, in every human heart 
a desire of distinction,
which inclines every man first to hope, and then to believe,
that Nature has given him something peculiar to himself."

 Dr. Samuel Johnson


 "Człowiek musi być posłusznym temu, co mu mówi jego serce."
"A man must be obedient to the promptings of his innermost heart."

 Robertson Davies


"Bądź najmocniej sobą, bo to jest wszystko czym jesteś."
"Make the most of yourself, for that is all there is of you."

Ralph Waldo Emerson


"Tylko się podporządkuj, 
tylko zacznij robić to co inni robią bo oni to robią, 
i już rodzaj letargu opanuje subtelniejsze strony twojej duszy."
 "Once conform, once do what others do because they do it,
and a kind of lethargy steals over all the finer senses of the soul."

 Michel de Montaigne


[QZM04::042];[QEP66::107]
No: 2389; w sieci: 14.4.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter