Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok XI; No 2387

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

 
Malwina Zofia Schwieters


               WIDMO KATYNIA.

Cieńmy bór - 
Nogi grzęzną w topniejącym śniegu,
I słońce wyzute z wiosennych promieni;
Polskich mundurów przesuwa się sznur. 
Już i Łaska Boża nie pr
zenika cieni.

Myśli skazanych znasz tylko Ty, Panie, 
A chwila jest krótsza niż mod
ły w Ogrójcu.
O Jezus, Maria! Krzyk grozy zdławiony 
I strzał po strzale pod czaszką stłumiony, 
I twarze skrzepłe sowieckich zabójców. 
      Krew sączy się w mundur 
      Krew ciepła
, wciąż ciepła.

                          ***

Aniele Stróżu, wywiedź mnie z piekła!

                         ***

Echo strzałów w Katyniu grzmotami wciąż bije. 
I krew na mundurach jak
stygmat jest świeża
Gdzie groby nieznane Polskiego Ż
ołnierza
I każdy stracony - a przecież wciąż żyje.

                        ***

Boże, przez mękę, mękę konania 
Daj ich Ojczy
źnie Brzask Zmartwychwstania, 
Wesprzyj w słabnących wolę dotrwania

A im daj w raju odpoczywanie, 
Niech Twej Miłości zadość się stanie.

            Amen            


                       WESTCHNIENIE I BÓL

Przez pół wieku nie było pomnika 
Była miłość i pamięć i żal -
Przez pół wieku nie było prawdy 
Była wiara i bezkresn
a dal....
I wspomnienia........ .
Bezgraniczny serca ból.

Dziś jest ziemi męczeńskiej garsteczka
Jak w zaczynie życiodajna sól. 

                                + + +


Malwina Z. Schwieters. Auckland, Nowa Zelandia

 


No: 2387; w sieci: 14.4.2010


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter