Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2383
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 CCLXVIII)

.

bądź sobą / be yourself (1)

 

"Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na życie kogoś innego. Nie daj się złapać w pułapkę dogmatu - to znaczy życia wynikami przemyśleń innych ludzi. Nie pozwól utopić swojego wewnętrznego głosu w hałasie opinii innych. A najważniejsze miej odwagę postępować zgodnie ze swym sercem i intuicją."
 "Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma--which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition."

 Steve Jobs, 
założyciel (wraz z Wozniakiem) Apple Computer


 "Jeśli ktoś nie jest wierny swojej indywidualności, 
nie może być lojalnym do czegokolwiek."
"For if a man is not faithful to his own individuality,
he cannot be loyal to anything."

 Claude McKay


 "Musisz mieć kontrolę autorstwa twojego przeznaczenia. 
Pióro, które pisze historię twojego życia 
musisz trzymać w swoim ręku.
 "You must have control of the authorship of your own destiny.
The pen that writes your life story 
must be held in your own hand."

 Dr. Irene C. Kassorla


 "Co jest pierwszym obowiązkiem człowieka? 
Odpowiedź jest krótka: być samym sobą."
"What's a man's first duty? 
The answer's brief: To be himself."

 Henrik Ibsen


 "Naczelnym elementem szczęścia człowieka 
jest chęć bycia tym, czym jest."
"It is the chiefest point of happiness
that a man is willing to be what he is."

 Desiderius Erasmus


[QZM04::040];[QEP66::107]
No: 2383; w sieci: 10.4.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter