Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2378

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Ostatnia Wieczerza pod lupą badaczy.

'Ostatnia Wieczerza' to temat podejmowany przez malarzy przez cały czas istnienia chrześcijańskiej sztuki. Z Biblii wiadomo tylko, że jedzono chleb i popijano winem. Twórcza wyobraźnia artystów z upływem czasu zrobiła z Ostatniej Wieczerzy ucztę graniczącą z obżarstwem i rozpasaniem 'fast-foodów'. 
Nowoczesne metody grafiki komputerowej pozwalają na analizę geometrii malowanych przedmiotów niezależnie od sposobu ich projekcji na obrazie. Posługując się tą techniką profesorowie Brian i Craig Wansink (Cormell Univ. i Wesleyan College, Norfolk) przeanalizowali kilkadziesiąt obrazów namalowanych w ostatnim tysiącleciu. 
Okazało się, że wielkość dania głównego wzrosła w tym czasie o 69 procent, ale porcje chleba tylko o 23 procent. Wielkość dań odnoszono do wielkości głów, które w tym czasie niewiele się zmieniły. Ciekawie przedstawia się menu wieczerzy. Ryba i węgorz widoczny jest na 18% obrazów, jagnięcina na 14%, a wieprzowina na 7% dzieł sztuki. 

          

Jeśli porównamy co widać na stole wedle wizji Daniela Crespi'ego z roku 1624 (po lewej) ze stołem wedle Leonarda da Vinci (1495-98)(u dołu), różnica jest uderzająca. 
Chciałbym tu przypomnieć, że w jednym przypadku wyraźnie widać świnkę morską, nie jestem pewien czy omawiany poprzednio obraz Zapaty (1560 - 1654) był przedmiotem analizy
(po prawej)

Autorzy omawianych badań utożsamiają wyniki badań z powszechnie obserwowaną tendencją nadmiernego jedzenia i wynikającej stąd otyłości. Sztuka odzwierciedla dietetyczną rzeczywistość. 

W swoich zbiorach znalazłem dwa obrazy pasujące do tematu. Nie wiem czy były one przedmiotem analizy Wansinków. 
Oto 'Ostatnia Wieczerza', obraz pochodzący z Indii okresu Mogołów (XVII wiek). Działały tam gminy chrześcijańskie uchodzące za wynik misji Apostoła Tomasza. Uderza interesujące połączenie strojów hinduskich z elementami europejskimi tamtych czasów, no i skromność dań. W tym samym czasie w sztuce europejskiej stoły uginają się obfitych dań. Wbrew temu co mówi Biblia, ludziom trudno było przedstawiać Apostołów przy stole żenująco ubogim w porównaniu do stołów możnych tego świata i Watykanu. Gminy chrześcijańskie działały w biedniejszych warstwach społeczności hinduskiej. 

Drugi obraz to dzieło współczesne Josepha Mulamba-Mandangi, artysty z Konga. Tu mamy odwrócenie trendu - od renesansowego rozpasania do współczesnych realiów afrykańskich. 

[QZE07::027];[QEP78::033]1,2;ART34015-23,105;ART29001-238
No: 2378; w sieci: 3.4.2010

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter