Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2374
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCLXVII)

.

 Dwight D. Eisenhower

(1890 - 1969)


 "Nie przewodzi się ludźmi waląc ich po głowie, 
to jest napaść, a nie przewodzenie."
"You don't lead by hitting people over the head--
that's assault, not leadership."

 "Przywództwo to sztuka znalezienia kogoś innego 
by zrobił to co ty chcesz, dlatego, że on tak chce."
"Leadership is the art of getting someone else to do something
you want done because he wants to do it."

 "Jeśli pragniesz pełnego bezpieczeństwa, idź do więzienia. 
Tam cię nakarmią, ubiorą, zapewnią opiekę medyczną itd.
Jednej rzeczy tylko tam nie ma - wolności."
 "If you want total security, go to prison.
There you're fed, clothed, given medical care and so on.
The only thing lacking . . . is freedom."

 "Uprawa ziemi jest prosta, jeśli twoim pługiem jest ołówek
i jesteś tysiąc mil od pola."
"Farming is easy when your plow is a pencil
and you're a thousand miles from a cornfield."

[QZM04::038];[QEP67::010]
w sieci: 28.3.2010; Nr 2374

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter