Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2369
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCLXVI)

.

Dwight D. Eisenhower

(1890 - 1969)


 "W walce niekoniecznie wielkość psa się liczy,
ale wielkość woli walki w psie."
 "What counts is not necessarily the size of the dog in the fight --
it's the size of the fight in the dog."

 "Przygotowując bitwę zawsze wiedziałem, że plany są nieużyteczne, ale planowanie jest niezbędne."
 "In preparing for battle, I have always found that
plans are useless, but planning is indispensable."

 "Wierzę, że musimy być silni militarnie, ale ponad pewną granicę siła militarna może stać się narodową słabością."
 "I believe we must be strong militarily, but beyond a certain point
military strength can become a national weakness."

 "Morale to najważniejszy czynnik w zwycięskich wojnach."
 "Morale is the single greatest factor in successful wars."
 "Jestem zdania, że będziemy mieli pokój 
nawet jeśli będziemy musieli oń walczyć." **)
 "I say we are going to have peace even if we have to fight for it."

 **) warto zauważyć, że podobne złote myśli wyrażał i Cromwell, a także Stalin

[QZM04::036];[QEP67::010]
Nr.: 2369; w sieci: 19.3.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter