Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2363
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCLXVI)

.

przywróg / frenemy (2)

 

połączenie słów przyjaciel i wróg = przywróg
blended two words friend and enemy = frenemy+


"Czuję się osamotniony. Wszyscy umierają.
Prawie nie mam żadnego serdecznego wroga."
"I'm lonesome. They are all dying.
I have hardly a warm personal enemy left."

James McNeill Whistler 


"Robię wrogów specjlanie.
Są oni jak 'pikantny sos' w daniu mojego życia."
"I make enemies deliberately.
They are the 'sauce piquante' to my dish of life."

 Elsa Maxwell


 "Nasz wróg jest tradycyjnie naszym zbawieniem, 
chroni nas przed płytkością."
"Our enemy is by tradition our savior,
in preventing us from superficiality."

 Joyce Carol Oates


 "Wybieram przyjaciół kierując się ich dobrym wyglądem,
moich znajomych ich dobrym charakterem,
a moich wrogów ich intelektem.
Nie można przesadzić w staranności  w wyborze wrogów."
"I choose my friends for their good looks,
my acquaintances for their good characters,
and my enemies for their intellects.
A man cannot be too careful in the choice of his enemies."

 Oscar Wilde


 "Nawołuję świat by nie ufać opinii moich przyjaciół, 
ale by słuchać moich wrogów, jak to robię sam."
"I call to the world to distrust the accounts of my friends,
but listen to my enemies, as I myself do."

 Walt Whitman (w "Leaves of Grass")


[QZM04::033];[QEP77::211]
Nr.: 2363; w sieci: 15.3.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter