Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2361

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Walka z nałogami.

Nałogi są stare jak świat, znane są we wszystkich kręgach kulturowych, tak samo powszechna jest walka z nimi jak i bezskuteczność walki. 
W Chinach Cesarskich za zażywanie opium zakładano na szyję ramę zbitą z kłód, czasem o boku jednego metra, przyciężką, coś w rodzaju ruchomych dybów (nazywano to cangue). Skazaniec musiał chodzić w tych dybach kilka dni. Przy częstszym popadaniu w nałóg, sprawiano mu lanie (ilustracja z pocz. XIX przedstawia skazańca prowadzonego przez urzędnika państwowego na miejsce kaźni), np sto razów bambusowym prętem. Dalsze wykroczenia karano więzieniem. Ale to w czasach, kiedy z walczono z opiumistami. 

Podróżnicy wędrujący w Mongolii Wewnętrznej (obecnie część Chin), jak i w Mongolii właściwej widzieli nieraz całe grupki skazańców w takich dybach karanych za picie alkoholu. Przy tym rzekomo Mongołowie bardziej popadali w alkoholizm niż Chińczycy, a ulubionym napojem był arak produkowany z kobylego mleka.  

[QZE07::012];[QCB29::015]p230;RCP05036-20p17
Nr.: 2361; w sieci: 15.3.2010

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter