Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2357
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCLXV)

.

przywróg / frenemy

 

połączenie słów przyjaciel i wróg = przywróg
blended two words friend and enemy = frenemy+


 "Wrogowie na całe życie, myślę, są tak samo ważni i tak samo trudno ich sobie wyrobić, jak przyjaciół na całe życie."
 "Lifelong enemies are, I think, as hard to make
and as important to one's well-being as lifelong friends."

 Jessica Mitford


 "Zwracaj uwagę na twoich wrogów, 
ponieważ oni pierwsi wykryją twoje błędy."
"Pay attention to your enemies,
for they are the first to discover your mistakes."

 Antisthenes


 "Ten kto z nami się wzmaga, 
wzmacnia nasze nerwy i ostrzy nasze umiejętności. 
Nasz przeciwnik jest naszym pomocnikiem."
"He that wrestles with us strengthens our nerves, 
and sharpens our skill.
Our antagonist is our helper."

 Edmund Burke


 "Nie ma wroga - nie ma walki.
Jeśli nie ma walki - nie ma zwycięstwa.
Nie ma zwycięstwa - nie ma korony."
"If there be no enemy there's no fight.
If no fight, no victory 
and if no victory there is no crown."

 Thomas Carlyle


 "Każdy potrzebuje serdecznego, osobistego wroga lub dwóch 
by uwolnić się od rdzewienia aktywnych części umysłu."
"Everyone needs a warm personal enemy or two
to keep him free from rust in the movable parts of his mind."

 Gene Fowler


[QZM04::031];[QEP77::211]
Nr.: 2357; w sieci: 10.3.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter