Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2351
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCLXIV)

.

marzenia / dreams

 

 "Marzenia karmią duszę, jak pokarm karmi ciało.
"Dreams nourish the soul just as food nourishes the body."

 Paulo Coelho


 "Kiedy przestajesz marzyć, przestajesz żyć."
"When you cease to dream, you cease to live."

 Malcolm Forbes


 "Umrzeć z niespełnionymi marzeniami, to nie klęska, 
klęską jest żyć nie marząc."
"It isn't a calamity to die with dreams unfulfilled,
but it is a calamity not to dream."

 Benjamin E. Mays


"Ci co śnią za dnia świadomi są wielu rzeczy, 
które uchodzę uwadze tych, co śnią tylko nocą."
"They who dream by day are cognizant of many things
which escape those who dream only by night." 

Edgar Allan Poe 


 "Bądź wierny marzeniom swojej młodości."
"Keep true to the dreams of your youth."

 Friedrich von Schiller


 "Marzenia się sprawdzają; 
gdyby tak nie było, natura by je w nas nie wzbudzała."
"Dreams come true; without that possibility,
nature would not incite us to have them."

 John Updike


[QZM04::030];[QEP69::138]
Nr.: 2351; w sieci: 5.3.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter