Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2346
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

a

 

 

.

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie..

.
 

table 752 pix = 100%    76/600/76 pix; padding 5

 

 

Korupcja po nowozelandzku.

Pozwolę sobie przetłumaczyć krótki komunikat prasowy z tutejszego dziennika 'NZ Herald':

Wellington. Minister rządu Nowej Zelandii wczoraj złożył rezygnację w wyniku wplątania się w skandal za zakup dwóch butelek wina (wartości ok. 70$NZ).

Minister Gospodarki Mieszkaniowej (i Rybołówstwa) Phil Heatley przepraszał wcześniej tego tygodnia i zwrócił około NZ$1.000 (US$974) po ujawnieniu przez dziennik, że błędnie przypisał pewne wydatki zapłacone rządową kartą kredytową.

Okazało się wczoraj, że w czasie konferencji rządzącej National Party błędnie zapodał, że dwie butelki wina stanowiły posiłek dla niego i jego żony. (uczestnicy konferencji partyjnych zamawiają i płacą za posiłki w momencie zgloszenia uczestnictwa, a za napoje płacą osobno w czasie konferencji). 

"Różnica jaką przedstawiłem, podpisałem dokument, który nie jest dokładny, jest to krok za daleko. To ponad mnie samego" powiedział pan Heatley reporterom.

"Absolutnie nie życzę sobie bym miał zakłócać (działalność) tego rządu" - rzekł. 

i inne komentarze prasy:

...Nie chodzi tu o sumę, chodzi o to, że deklaracja była niedokładna. Ta niedokładność stawia pod znakiem zapytania uczciwość i zaufanie, kwestie które nigdy nie powinny być podnoszone w stosunku do ministra.

...Heatley na co dzień może być uczciwy. Jego niechlujność, głupota, bałagan i niedbalstwo - by użyć zjadliwego słownictwa Premiera - otworzyło drzwi do zarzutu, że świadomie próbował wprowadzić w błąd urzędników odpowiedzialnych za sprawdzanie wydatków.

...Audytor rządowy prześledzi wydatki pana Heatleya i jest rzeczą możliwą, że wróci on do rządu. (nb - Heatley był najlepszym ministrem rybołówstwa w czasie ostatnich dwudziestu lat.)
-----------------

... ech, łza się w oku kręci...


Corruption New Zealand style. 

WELLINGTON - A New Zealand Cabinet minister resigned yesterday after becoming embroiled in an expenses scandal that turned on his purchase of two bottles of wine.

Housing Minister Phil Heatley apologised earlier this week and repaid about NZ$1,000 ($974) after a newspaper revealed he had incorrectly claimed some expenses on his government credit card.

It was revealed yesterday he had incorrectly claimed for two bottles of wine at the conference of the governing National Party by describing them as a meal for him and his wife.

"The difference here is I have represented, signed a document, that is not accurate and that's a step too far. It tipped it over the edge for me," Mr Heatley told reporters.

"I have absolutely no desire to become the focus of a distraction for this government," he said.

and another comments:

...It isn't the amount of money that is at issue; it is that the declaration was inaccurate. Its inaccuracy raises questions of honesty and trust that should never have to be asked of a Cabinet minister.

...Heatley may be honest as the day is long. His sloppiness, stupidity, untidiness and carelessness - to borrow the Prime Minister's caustic vocabulary - has left open the door to charges he deliberately tried to mislead officials responsible for checking expenses.

...The government auditor will go over Mr Heatley's expenses and it was possible Mr Heatley could return to the Cabinet.
(nb - Heatley was the best minister of fisheries for the lat 20 years.)

[QZE06::097];[QEP77::138]
Nr: 2346; w sieci: 26.2.2010

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter