Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2345
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

  (ser. CCLXIII)

.

ogień wewnętrzny / flame, fire

 

  "Z małej iskry buchnąć może płomień."
"From a little spark may burst a flame."

 Dante Alighieri


 "Człowiek jest tak skonstruowany, że gdy cokolwiek zapali jego duszę, niemożliwości znikają."
"Man is so made that whenever anything fires his soul,
impossibilities vanish."

 Jean de la Fontaine


 "Jeśli masz Wiedzę, niech inni zapalą swoją świeczkę przy twojej."
"If thou hast Knowledge, let others light their candle at thine."

 Dr. Thomas Fuller


 "Płonąć zawsze mocnym, szlachetnym płomieniem, 
podtrzymywać to uniesienie, to jest sukces w życiu."
"To burn always with this hard, gem-like flame,
to maintain this ecstasy, is success in life."

 Walter Pater


 "W życiu każdego, w pewnym czasie, wypala się nasz wewnętrzny żar. Wtedy wybucha płomieniem w wyniku spotkania innego człowieka. Powinniśmy być wdzięczni tym, którzy rozpalają nasz wewnętrzny żar."
"In everyone's life, at some time, our inner fire goes out.
It is then burst into flame by an encounter with another human being.
We should all be thankful for those people who rekindle the inner
spirit."
 Albert Schweitzer
 "Edukacja to nie wypełnianie wiadra, lecz zapalenia ognia."
"Education is not the filling of a bucket, 
but the lighting of a fire."

 William Butler Yeats


[QZM04::029];[QEP69::095]
Nr: 2345; w sieci: 25.2.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter