Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2340

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Droga do nieba.

"Jeślibym sprzedał mój dom i samochód, urządził dużą wyprzedaż garażową i dał wszystkie pieniądze na kościół, czy dzięki temu dostałbym się do nieba?" - zapytał dzieci katecheta w szkółce niedzielnej.

"NIE!" - odpowiedziały wszystkie dzieci.

"Jeślibym sprzątał codziennie kościół, ścinał trawę i utrzymywał wszystko porządnie i czysto, czy wtedy dostałbym się do nieba?"

Odpowiedź była znowu - "NIE!"

"A jeślibym był dobry dla zwierząt i dał wszystkim dzieciom cukierki i kochał moją żonę, czy wtedy dostałbym się do nieba?"

"Znowu odpowiedziały dzieci - "NIE!"

"No więc," - ciągnie dalej nauczyciel - "jak mogę dostać się do nieba?"

Pięcioletni chłopczyk wykrzyknął - "musisz najpierw być nieżywy!"


Way to Heaven.

"If  I sold my house and my car, had a big garage sale and gave all my money to the church, would that get me to the Heaven?" - the teacher asked the children in my Sunday School class.

"NO!" - the children all answered.

"If I cleaned the church every day, mowed the yard and kept everything neat and tidy, would that get me to the Heaven?"

Again the answer was : "NO!"

"Well, then, if I was kind to animals and gave candy to all children and loved my wife, would that get me to the Heaven?"

Again, they answere, "NO!"

"Well", the teacher continued, "then how can I get into Heaven ?"

A five years old boy shouted out: "You gotta be dead."

podrzucił Klimek
[QZE06::89];[QEP77-061]
Nr: 2340; w sieci: 25.2.2010

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter