Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2339
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCLXII)

.

 prawda / truth

 

  "Wiara, że istnieje tylko jedna prawda i że jest się jej posiadaczem wydaje się być największym źródłem wszelkiego zła jakie istnieje na świecie."
"The belief that there is only one truth
and that oneself is in possession of it
seems to me the deepest root of all evil that is in the world."

 Max Born


 "Nie ma większego źródła błędu, jak pogoń za prawdą absolutną."
"There is no such source of error as the pursuit of absolute truth."

 Samuel Butler


 Nigdy nie będzie rzeczą możliwą dotrzeć do prawdy absolutnej 
przy pomocy samego rozumu."
 "It will never be possible by pure reason
to arrive at some absolute truth."

 Werner Heisenberg


 "Dodaj parę kropli jadu do półprawdy i masz prawdę absolutną."
"Add a few drops of venom to a half truth 
and you have an absolute truth."

 Eric Hoffer


 "Słowa są tylko symbolami stosunków zachodzących między przedmiotami i nami; 
w żaden sposób nie dotykają one prawdy absolutnej."
"Words are but symbols for
the relations of things to one another and to us;
nowhere do they touch upon absolute truth."

 Friedrich Nietzsche


 "Jeżeli by była tylko jedna prawda, 
nie mógłbyś namalować sto płócien na ten sam temat."
"If there were only one truth,
you couldn't paint a hundred canvases on the same theme."

 Pablo Picasso


 "Absolutny pacyfista jest złym obywatelem; 
Przyszły czasy kiedy trzeba użyć siły dla utrzymania prawdy, sprawiedliwości i ideałów."
"The absolute pacifist is a bad citizen;
times come when force must be used to uphold right, 
justice and ideals."

 Alfred North Whitehead


[QZM04::028];[QEP71::031]
Nr: 2339; w sieci: 25.2.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter