Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XI; No 2332

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Edward Stachura 

 

Biała lokomotywa

Sunęła poprzez czarne łąki
Sunęła przez spalony las

Mijała bram zwęglone szczątki

Płynęła przez wspomnienia miast

Biała Lokomotywa


Skąd wzięła się w krainie śmierci

Ta żywa zjawa istny cud

Tu pośród pustych marnych wierszy

Tu gdzie już tylko czarny kurz

Biała Lokomotywa


Ach czyj ach czyj to jest

Tak piękny hojny gest

Kto mi tu przysłał ją

Bym się wydostał stąd

Białą Lokomotywę


Ach któż no któż to może być

Beze mnie kto nie umie żyć

I bym zmartwychwstał błaga mnie

By mnie obudził jasny zew

Białej Lokomotywy


Suniemy poprzez czarne łąki

Suniemy przez spalony las

Mijamy bram zwęglone szczątki

Płyniemy przez wspomnienia miast

z Białą Lokomotywą


Gdzie brzęczą pszczoły pluszcze rzeka

Gdzie słońca blask i cienie drzew

Do tej co na mnie w życiu czeka

Do życia znowu nieś mnie nieś

Biała Lokomotywo


The White Locomotive

Through blackened fields upon its track

It moves through forests charcoal-brown

Past old gates’ remnants charred and black

Floating through memories of towns

The White Locomotive

How came it to the land of death

This apparition wonderful

Here to this hollow wretched verse

Here to this land of black dust full

The White Locomotive.

Ah whose the gesture brave

This wondrous present gave

And who has sent it me

That I may leave – may leave -

The White Locomotive

And who pray who can this one be

Who so without me cannot live

That from the dead begs me to rise

That this bright signal clear my eyes -

The White Locomotive

Through blackened fields upon its track

We glide through forests charcoal-brown

We pass gates’ remnants charred and black

We float through memories of towns

With White Locomotive

Where hum the bees and rivers glide

Where sunshine is and forest shade

To her who waits for me in life

To life anew, O take me take

White Locomotive

 

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM04::027];
Nr: 2332; w sieci: 12.2.2010


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter