Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2331
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCLXI)

.

uśmiech / smile

 

 "Uśmiech to najkrótsza odległość między dwojgiem osób."
"A smile is the shortest distance between two people."

 Victor Borge


 "Jeśli się nie uśmiechasz, jesteś widziany jako osoba pozbawiona 'miłej osobowości' - a musisz mieć miłą osobowość 
jeśli chcesz sprzedać swoje usługi, 
czy to jako kelnerka,  sprzedawca, czy lekarz."
"If you do not smile, you are judged lacking in a 'pleasing personality'--and you need to have a pleasing personality if you want to sell your services, whether 
as a waitress, a salesman, or a physician."

 Erich Fromm


 "Jeśli nie używasz swojego uśmiechu, jesteś jak człowiek z milionem dolarów w banku, ale bez książeczki czekowej."
"If you're not using your smile, you're like a man with a million dollars in the bank and no checkbook."

 Les Giblin


 "Uśmiech to światło w twoim oknie, które mówi innym, że wewnątrz jest przyjazna, opiekuńcza osoba."
"A smile is the light in your window that tells others that there is a caring, sharing person inside."

 Denis Waitley


 "Ciepły uśmiech to uniwersalny język uprzejmości."
"A warm smile is the universal language of kindness."

 William Arthur Ward


[QZM04::026];[QEP63::088]
Nr: 2331; w sieci: 12.2.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter