Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2324

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

ONZ - Sondaż opinii publicznej / UNO - Public Opinion survey

 

 

Niedawno ONZ przeprowadziło międzynarodowy sondaż telefoniczny.
Jedyne pytanie brzmiało:
"Czy mógłbyś, proszę, wydać szczerą opinię na temat rozwiązania niedoboru żywności w pozostałej części świata?"


Sondaż okazał się zupełnym niepowodzeniem z następującego powodu:

W Europie Wschodniej nie wiedziano co znaczy "szczery".
W Europie Zachodniej nie rozumiano co to znaczy "niedobór".  
W Afryce nie wiedziano co znaczy "żywność".
W Chinach nie wiedziano co znaczy "opinia".
Na Środkowym Wschodzie nie wiedziano co znaczy "rozwiązanie". 
W Ameryce Południowej nie wiedziano co znaczy "proszę". 
W USA nie wiedziano co znaczy "pozostała część świata". 
Wreszcie większość Kanadyjczyków odłożyła słuchawkę nie rozumiejąc akcentu rozmówcy z ONZ. 


 

Recently the UN conducted an international telephone survey. 
The only question asked was:
"Would you please give your honest opinion about a solution to the food shortage in the rest of the world?" 

The survey was a failure because of the following: 

In Eastern Europe , they didn't know what "honest" meant. 
In Western Europe , they didn't know what "shortage" meant. 
In Africa , they didn't know what "food" meant. 
In China , they didn't know what "opinion" meant. 
In the Middle East , they didn't know what "solution" meant. 
In South America , they didn't know what "please" meant. 
In the USA , they didn't know what "the rest of the world" meant. 
Finally, in Canada , most people just hung up the phone because they couldn't understand the accent of the person at the call centre. 

podrzucił Klimek
[QZE04::025];[QEP76::258]

Nr: 2324; w sieci: 6.2.2010

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter