Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2323
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCLX)

.

bogactwo / wealth

 

 "Tylko kiedy bogaci są chorzy czują w pełni bezsilność bogactwa."
"It is only when the rich are sick
that they fully feel the impotence of wealth."

 Charles Caleb Colton


 "Bogactwem człowieka to rzeczy które kocha i uważa za najcenniejsze, przez które jest kochany i ceniony."
"The wealth of a man is the number of things which he loves and
blesses, which he is loved and blessed by!"

Thomas Carlyle 


 "Ani bogactwo, ani zaszczyty, lecz spokój i zajęcie daje szczęście."
"It is neither wealth nor splendor, but tranquility and occupation,
which give happiness."

 Thomas Jefferson


 "Nie mam innych bogactw poza moimi myślami. 
Ale to wystarczające dla mnie bogactwo."
"I have no riches but my thoughts. 
Yet these are wealth enough for me."

 Sara Teasdale


 "Dzień, woda, słońce, księżyc, noc - 
Nie muszę kupować tych rzeczy za pieniądze."
"The day, water, sun, moon, night--
I do not have to purchase these things with money."

Titus Maccius Plautus 


 "Zwykłe bogactwo można ukraść człowiekowi. 
Prawdziwego nie można. 
W skarbnicy twej duszy są nieskończenie cenne rzeczy, 
których nie można ci zabrać."
"Ordinary riches can be stolen from a man. Real riches cannot.
In the treasury-house of your soul are infinitely precious things thatmay not be taken from you."

 Oscar Wilde


[QZM04::0xx];[QEP51::052]
Nr: 2323; w sieci: 6.2.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter