Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XI; No 2322

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Władysław Broniewski

(1897 - 1962)

W rozpaczy i grozie

Moja córka, moja córka umarła!...
Jak sercu powiedzieć: nie płacz,
kiedy rozpacz serce przeżarła,
a to serce wyrwać i deptać…

Moja córka… Ach! żadnej kochance
nie mówiłem tak siebie do dna
jak Ance…
A była mi ona podobna

do świata, który się stawał
w zachwycie i grozie,
a jam serce gorące podawał

In wonder and dread

She has died, o my daughter, my daughter!
How to tell the heart: do not grieve,
when despair the heart cruelly slaughtered -
tear this heart out now, crush and leave…

My daughter…Ah! higher I held her
than a lover… my brain I stripped bare
to Anka…
there was a mirror in her

to the world, which paused and stood still
in wonder and dread
while I burning-hot heart to the chill
gave, outspread.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM04::023]; Nr: 2322; w sieci: 6.2.2010


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter