Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2319

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

  

Jedno zdumienie dziennie...

.

 Niedościgniony psikus naukowy, czyli wykopaliska z Würzburga. (2)
(niezwykłe okazy) (cz. 1 p. tu)

W kilku przypadkach zachowane okazy zostały utrwalone w sytuacjach, jak na dzieło dedykowane księciu biskupowi, można rzec, nieskromnych. 
Oto kopulujące owady, a także żaby.

    

Widzimy też bardzo tajemnicze zwierzę, wypisz wymaluj, przypominające niezwykłe wykopaliska znalezione w kanadyjskich łupkach, tzw. Burgess Shale, ale znalezione prawie 250 lat odkryciu würzburskim:

A tu ryba, jakby zapowiedź Latimerii znalezionej na żywo, ale 200 lat później:

W kilku przypadkach widzimy stworki mile uśmiechające się do świata, lub tajemniczo wychylające się ze swoich norek. Można by to uznać za przejaw szczególnej życzliwości Sił Stwórczych. 

     

Okazało się także, że pewne zjawiska astronomiczne zostały zadokumentowane w wapieniach. Oto komety, które zawsze budziły przestrach, jako zapowiedź nieszczęść czy zarazy. Ale także uśmiechające się słońce i księżyc w poświacie. 
Wreszcie sam Stwórca, JAHVE, złożył swój podpis, i to w kilku starożytnych językach, które wówczas wykładane były na studiach teologicznych. 

     

(c. d. 3)

[QZE06::073];[QCB28::045]; [QNK26::013];[QNK08::007];[RIO65::008]
Nr: 2319; w sieci: 2.2.2010

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter