Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2318

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

  

Jedno zdumienie dziennie...

.

 Niedościgniony psikus naukowy, czyli wykopaliska z Würzburga. (1)

Darwinowi daleko jeszcze było do opanowania świata, wędrował cierpliwie w informacyjnej dżungli, ale wykopaliska fascynowały uczonych szalenie. Nie była to jeszcze paleontologia. Zainteresowanie to nazywano oryktyką - obejmowano nim wszystko co pochodziło z ziemi (oryctics). Jednym z entuzjastów oryktyki był Profesor Johannes Bartholomäus Adam Beringer (1667–1740), człowiek o wielkim autorytecie naukowym, doktor medycyny i filozofii, dziekan Wydziału Medycyny  Uniwersytetu w Würzburgu, lekarz osobisty Franciszka Krzysztofa, księcia-biskupa Würzburga. Opublikował on w roku 1726 wspaniałe, bogato ilustrowane dzieło (książka 21 x 30 cm, ponad 100 str. tekstu i 21 litograficznych tablic) pod tytułem:

W tym pięknie wydanym dziele (okładka obok) profesor Beringer zamieścił około 200 ilustracji przedstawiających kopalne zwierzęta i rośliny, ale też inne zjawiska utrwalone w skałach wapiennych kamieniołomu Eivelstadt pod Würzburgiem w Bawarii. Książkę dedykował księciu biskupowi. 
Przez sześć miesięcy w roku 1724 profesor posiadł około 2000 wapiennych skał z widocznymi na nich okazami paleontologicznymi, za co zapłacił ponad 300 talarów. Dostarczycielami byli trzej studenci w wieku 18, 17 i 14 lat, ale i sam profesor także odwiedzał kamieniołom.
Na jednej z płyt widzimy serię roślin, kwiaty, a także całe rośliny z korzeniami. 

 

Kilka płyt poświęcono owadom, jaszczurkom, rybom i żabom. 
Szczególnie dokładne są okazy pająków. Widać nie tylko same pająki, ale też dokładnie  przedstawione są pajęczyny. W jednym przypadku widać pajęczynę typu niespotykanego współcześnie. 

    

(c. d. 2)

[QZE06::073];[QCB28::045]; [QNK26::013];[QNK08::007];[RIO65::008];[QEP76::247]
Nr: 2318; w sieci: 2.2.2010

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter