Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2316

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak zdobywamy diamenty. 

W krajach górzystych, gdzie pełno niedostępnych rozpadlin i karkołomnych stromizn, gdzie równocześnie występują diamenty, możemy łatwo zdobyć fortunę dzięki znajomości zoologii. Upatrujemy gniazda orłów i rozrzucamy w rozpadliny czy niedostępne miejsca kawały mięsa, dobra jest tłusta baranina, . Orły patrolujące swoje rewiry natychmiast rzucą się na mięso i poniosą je dla swoich pisklaków. Pisklaki kupściają wytykając kuperki poza gniazdo ze względów porządkowych. Wystarczy więc przeszukać to co jest pod orlimi gniazdami i wybrać diamenty. Po obmyciu idziemy do jubilera i już jesteśmy bogaczami. 
Metodę tę znał Aleksander Wielki w czasie wyprawy do Indii, wiedział o niej Marko Polo, a zmienionym nieco sposobem posługiwał się znany żeglarz Sindbad, ten z 'Tysiąca i jednej nocy' (jak widać na załączonej średniowiecznej ilustracji).  Jeżeli mamy szczęście, w orlej kupce możemy znaleźć nawet coś w rodzaju 'Wiekiego Mogoła' - z Golkondy w Indiach pochodzi ten diament (793,5 karatów = 158 g; 1 karat = 200 mg). Dla orła kęs 160 g nie stanowi problemu. (Poniżej słynny Koh-I-Noor - 'Góra Światła' -ozdoba korony brytyjskiej od czasu królowej Wiktorii, która w 1862 r. została obdarowana 'Wielkim Mogołem',  po 'obciosaniu' którego wyszedł z tego Koh-i-Noor 186 - karatów.)

    

Najciekawsze jednak, że jest w tym ziarno prawdy w tym stosowaniu tłustego mięsa. Okazuje się, że diamenty, jako że złożone z samego węgla, mają większe powinowactwo do tłuszczów, są lipofilne. Test tłuszczowy stosowano dawniej do odróżnienia ewentualnych falsyfikatów diamentów. Kawałki szkła, topaz, czy inne kamienie szlachetne nie są tak trzymane przez warstwę tłuszczu, jak diament. Być może ta lipofilność diamentów powoduje, że obecnie najczęściej spotykamy je na tłustych paniach. 

u góry jaszczurki wysadzane diamentami, obok wisiorek DNA pełen diamentów. [QZE05::061];[QRE02::299]p338;ART29017-04;ART38047p094;ART32030-F2;[QNK27::152]
Nr: 2316; w sieci: 28.1.2010

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter