Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2315
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCLIX)

.

Maria Curie-Skłodowska

 (1867 - 1934)


 "Niczego w życiu nie należy się bać. Trzeba tylko rozumieć."
 "Nothing in life is to be feared. It is only to be understood."
 "Bądź mniej ciekaw ludzi, a bardziej interesuj się ideami."
 "Be less curious about people and more curious about ideas."
 "Nigdy nie widzę tego, co zostało zrobione.
Widzę to, co jest do zrobienia."
 "I never see what has been done;
I only see what remains to be done."

 "Życie dla każdego nie jest łatwe. I co z tego?
Musimy być wytrwali i przede wszystkim mieć ufność w siebie."
"Life is not easy for any of us. But what of that?
We must have perseverance and above all confidence in ourselves."

 "Musimy wierzyć, że jesteśmy do czegoś uzdolnieni, 
i tę rzecz za wszelką cenę musimy osiągnąć."
 "We must believe that we are gifted for something,
and that this thing, at whatever cost, must be attained."

 "Nie można mieć nadziei na zbudowanie lepszego świata bez zmiany poszczególnych ludzi. Z tego względu każdy z nas musi pracować nas własnym udoskonaleniem równocześnie czując odpowiedzialność za całą ludzkość, a naszym szczególnym obowiązkiem jest być pomocnym dla tych, którym możemy być potrzebni." 
 "You cannot hope to build a better world without improving the individuals. To that end, each of us must work for our own improvement and, at the same time, share a general responsibility for all humanity, our particular duty being to aid those to whom we think we can be most useful."

[QZM04::021];[QEP74::158]
Nr: 2315; w sieci: 28.1.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter