Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2287
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCLVII)

.

Nowy Rok / New Year

 

 "Walcz ciągle ze swoimi słabostkami,
żyj w pokoju ze swoimi sąsiadami, 
i niech każdy nowy rok znajdzie cię lepszym."
"Be always at war with your vices, at peace with your neighbors, and let each new year find you a better man."

 stary, acz naiwny moralista - Benjamin Franklin


"Wielu patrzy na nowy rok jak na początek starych nawyków."
"Many people look forward to the new year 
for a new start on old habits."

 Autor nieznany / Author Unknown


"Witaj Nowy Roku i nowa szanso na jego poprawę."
"Cheers to a new year and another chance for us to get it right."

Oprah Winfrey 


"Ale czy można podejmować postanowienia 
jak ma się ponad czterdziestkę?
Ja żyję wedle nawyków dwadzieścia lat starych."
"But can one still make resolutions when one is over forty? 
I live according to twenty-year-old habits."

André Gide


"Jedno postanowienie, jakie podjąłem 
i mam zamiar trwać przy nim to: 
wznieść się nad wszystkie drobnostki."
"One resolution I have made, and try always to keep, is this: 
To rise above the little things."

 John Burroughs


 "Kto łamie postanowienie, jest słabeuszem; 
Kto podejmuje jest głupcem."
 "He who breaks a resolution is a weakling;
He who makes one is a fool."

F.M. Knowles 


 "Oby wszystkie twoje kłopoty trwały tak długo, 
jak noworoczne postanowienia."
"May all your troubles last as long 
as your New Year's resolutions."

 Joey Adams


[QZM04::017];[QEP75::252]
Nr 2297, w sieci 3.1.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter