Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2292 
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco
                  

  

Biblia przed sądem. 

Na widok kosmonautów czytających Biblię w statku kosmicznym na oczach całego świata (dosłownie, transmisję 'na żywo' oglądał cały świat) zawrzało w amerykańskim środowisko ateistów. Jak śmieją faceci w urzędowych mundurach, w rządowym wehikule  laickiego kraju, czytać publicznie Biblię! 
'Jezus Maria! Józefie Święty! Że też nie ma kary boskiej na takich bezecników' - wołali ze świętym oburzeniem amerykańscy ateiści. 
Madalyn Murray O'Hair, przewodnicząca Amery- kańskiego Stowarzyszenia Ateistów zaskarżyła NASA do sądu z wnioskiem, aby zakazać publicznych modłów w przestrzeni kosmicznej. 
Sąd Najwyższy oddalił sprawę ponieważ nie było odpowiedniej legislacji pozwalającej podjąć temat. Nikt z twórców Konstytucja Amerykańskiej nie pomyślał o lotach kosmicznych. Tak więc trójce kosmonautów religianctwo kosmiczne uszło płazem.
Na zdjęciu Madalyn Murray O'Hair


Logo Stowarzyszenia Ateistów USA
(
atomowy kręciek - teraz zmienione)

Ala NASA nie zlekceważyła sprawy. Okazało się po latach, że Buzz Aldrin, członek załogi Apollo 11, żarliwy prezbiterianin, udzielił sobie Komunii na księżycu. Jako prezbiter użył do tego celu domowego kompletu mszalnego, który wręczył mu pastor Kongregacji Prezbiteriańskiej w Webster koło Houston, Teksas. Do dziś przetrzymuje się tam kielich mszalny użyty do tej samo-posługi. Można powiedzieć, że był to pierwszy akt religijny w kosmosie w obrządku chrześcijańskim. Aldrin jednak nie fotografował się, co więcej, nic o tym nie powiedział po powrocie na ziemię. Dopiero po kilku latach, już po wycofaniu się z NASA, pochwalił się swoją pobożnością. 

[QZE06::042];[[QEP75::250]9,a
Nr 2292, w sieci 22.12.2009

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter