Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2279

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Czas jeść psy i koty.

Ziemia się nie powiększa a rośnie liczba ludności. Można jeszcze nieco zwiększać powierzchnię ziemi uprawnej, ale najczęściej przynosi to opłakane skutki. A każdy z nas, aby żyć, musi zasilać swój organizm pewną ilością energii, która zawsze, bezpośrednio lub pośrednio, dostarczana jest ze słońca przez rośliny. W sumie rzecz sprowadza się do tego, że nasza konsumpcja zostawia ekologiczny ślad (fingerprint) w biosferze. Można wyliczyć, znając wydajność energetyczną rolnictwa, jak wielki jest ten ekologiczny ślad związany ze spożywaniem pokarmu, jego marnotrawstwem, a także różnego rodzaju inną działalnością.  
Ułatwia to wprowadzony niedawno termin hektara globalnego (gha), który pozwala ocenić, ile ziemi potrzebujemy dla prowadzenia naszej aktywności. I tak przeciętny Anglik korzysta z 1,89 gha, Amerykanin potrzebuje aż 9,5 gha, a Hindusowi wystarcza zaledwie 0,8 gha. Oczywiście nasz ślad ekologiczny to nie tylko jedzenie, ale wszelka działalność, łącznie z marnotrastwem, różnego rodzaju przyjemnościami i hobby. 
W ten sposób nasz ślad ekologiczny powiększa się o zaspakajanie wymagań domowych ulubieńców. Duży owczarek szkocki (border collie) zjada rocznie 164 kg mięsa i 95 kg produktów zbożowych. Odpowiada to 0,84 gha - więcej niż ślad Hindusa. Duży owczarek niemiecki wymaga więcej, bo aż 1,1 gha. Koty zostawiają mniejszy ślad - przeciętnie 0,15 gha. Dla porównaia, duży samochód terenowy 4,6 l kosztuje w jednostkach gha tyle samo co średniej wielkości pies, wliczając w to 10.000 km jazdy rocznie i koszta produkcji rozliczone na rok. Oczywiśie inne zwierzęta domowe są ekologicznie tańsze, chomik zadowala się 0,014 gha, kanarek 0,007 gha, a najbardziej ekonomiczna jest złota rybka - O,00034 gha.  
W skali światowej obciążenie ziemi zwierzętami domowymi jest znaczne. W samej Anglii żyje 6 milionów psów i ponad 5 milionów kotów, co w omawianych jednostkach odpowiada kilku milionom gha. Nasuwa się wniosek, że psy
*) i koty należy zjadać. W ten sposób ich łapoślad (pawprint) włączony zostanie do ludzkiego śladu (fingerprint) ekologicznego i wszyscy na tym dobrze wyjdą. Psy kochaja człowieka i na pewno nie będą miały o to pretensji. W wielu kuchniach azjatyckich dania z psów są wysoko cenione.  

Kilka przepisów na psie dania można znaleźć pod adresem: http://wolf.ok.ac.kr/~annyg/english/e5.htm

*) Nie dotyczy Jego Psiej Mości Rufusa z Krakowa. 

[QZE06::020];[QHB12::110]
Nr: 2279, w sieci: 12.12.2009

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter