Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2278
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCLV)

.

serce / heart

 

 "Serce kogoś innego to ciemny las, zawsze, 
niezależnie jak ci jest bliskie."
 "The heart of another is a dark forest, always,
no matter how close it has been to one's own."

 Willa Cather


 "Kontakt ze światem albo łamie serce, albo je wzmacnia.".
"Contact with the world either breaks or hardens the heart."

 Nicolas Chamfort


 "Jeśli masz pokój w sercu , nic cię nie może niepokoic."
"If your heart has peace, nothing can disturb you."

 Dalai Lama


 "Jeśli nie byłoby nadziei, serce by pękło."
"If it were not for hopes, the heart would break."

 Thomas Fuller, M.D.


 "Jeśli nie masz w sercu miłości bliźniego, 
cierpisz na najgorszą  chorobę serca." 
"If you haven't any charity in your heart,
you have the worst kind of heart trouble."

 Bob Hope


"ten ma prawo do krytyki, kto ma serce do pomocy."
"He has the right to criticize who has the heart to help."

Abraham Lincoln


[QZM04::014];[QEP62::313]
No: 2278; w sieci:11.12.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter