Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2276

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Skażenia wewnątrzdomowe (2)
(Skażenia pyłem w Polsce)

Nie pocieszajmy się tym, że w Polsce chat takich jak wyżej nie ma (zdjęcie z Afryki subsaharyjskiej). 
Nie wiem, czy w Polsce prowadzono badania skażeń powietrza domowego, ale są badania dotyczące powietrza w miastach. Kilka lat temu Państwowy Zakład Higieny (PZH) obsługiwał 107 stanowisk pomiarowych w różnych częściach kraju gdzie dokonano 28.637 pomiarów. Aż w 5.181 przypadkach stężenie PM10 przekraczało normę 50 μg/m3 , a w jednym przypadku wynosiło nawet 431 μg/m3, a w Warszawie w pewnym momencie wynosiło prawie 480 μg/m3. W Katowicach średnie roczne stężenie wynosiło 80,4μg/m3
Oto przykładowy fragment zapisu stężenia PM10 wedle materiałów PZH:

Jak widać, prawie zawsze skażenie PM10 przekraczało dopuszczalną normę 50 μg na m3.  Są to pomiary powietrza, często w okolicy ośrodków przemysłowych. Niepokojąco wysokie dane pochodzą z Krakowa i Kędzierzyna. 
Fakt, że pomiary nie obrazują sytuacji wewnątrz mieszkań niewiele zmienia. Po stosunkowo krótkim czasie skład chemiczny atmosfery w domu wyrównuje się z powietrzem zewnętrznym z natury rzeczy. A nawet może się pogarszać, bo nakłada się wewnętrzna emisja chemikaliów. 
A skutki zdrowotne bywają zatrważające: 
W Indiach ostre infekcje dróg oddechowych stanowią aż 1/8 ogólnych chorób ludnosci; 
Chroniczne zapalenie oskrzeli stanowi 16% zgonów kobiet w Chinach;
Rak płuc częsty u kobiet w Chinach, Indiach i Meksyku, mimo że 2/3 kobiet nie pali;
Zaćma jest 2,4 razy częstsza u kobiet obsługujących domowe kuchnie;
Gruźlica jest zdecydowanie częstsza u kobiet obsługujących kuchnie w Indiach;
Noworodki kobiet zajętych w kuchniach opalanych drzewem w Gwatemali są o 63 g lżejsze w porównaniu do tych, które posługują się kuchenkami elektrycznymi lub gazowymi.
Oczywiście ten wykaz w nieznacznym stopniu dotyczy Polski, ale w skali światowej ma znaczenie zasadnicze.

(p. notka poprz.)

[QZE06::033];[QEP65::107]p17;[QEP75::203]
Nr 2276; w sieci 10.12.2009

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter