Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2271

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

 Ojciec się nie opłaca.

Medycyna, i nie tylko medycyna, od wieków walczy o przedłużenie życia. Wymyśla się różne diety, medykamenty i zabiegi, byle te parę lat dłużej się trzymać na tej ziemi. Tymczasem sprawa jest prosta. Żeby dłużej żyć, trzeba nie mieć ojca. Nie, żeby go zlikwidować, po prostu trzeba go nie mieć wcale i nigdy. Przynajmniej jeśli się jest myszą. 

Dla współczesnych laboratoriów genetycznych sprawa jest stosunkowo prosta. Pobiera się komórkę jajową z noworodka, traktuje się ją tak, by zachowywała się jak plemnik mając żeński aparat genetyczny. Tym spreparowanym 'plemnikiem' zapładnia się in vitro dojrzałą komórkę jajową i przenosi w łono matki-inkubatora. A potem wszystko leci już normalnie.
Dwumateczne, bezojcowe potomstwo żyje o 30 procent dłużej, dla myszy wynosi to całe 186 dni dłużej przy normalnym czasie życia 842 dni (dane dotyczą populacji doświadczalnej). Dwumateczne myszy są o 30 % mniejsze i odpowiednio mniej ważą. 
Tak więc jest to jeszcze jeden argument przemawiający za tym, że mężczyźni są niepotrzebni. Kobiety wszystko potrafią zrobić same. Przykre, że te samobójcze eksperymenty przeprowadzili mężczyźni, Tomihoro Kono i Manabu Kawahara w Japonii (Saga Univ, i Tokyo Agric. Univ).
Badania te rzucają interesujące światło na role epignezy w kształtowaniu organizmów zwierzęcych. 

(O kończeniu się rodu męskiego z przyczyn ewolucyhnych p. także tu.)

[QZE06::029];[QEP75::145]
No 2271; oprac. 1.12.2009

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter