Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok X; No 2262

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Adam Ziemianin

(1948)

Jest taka ulica

Jest taka ulica
której prawie nie ma
a domki przy niej parterowe

Jak stara księga
czasem się otwiera
i ludzie patrzą zza firanek

Tu można w oknie
dojrzeć szklaną kulę
lub słój z ogórkami kiszonymi

Czasem też się trafi
stary jak świat kalendarz
albo obrazek ze świętymi

Lecz drzwi nie zawsze
dla wszystkich otwarte
szczególnie w okolicach zimy

Tu ludzie chcą mieć
błogi święty spokój
nawet za wszelką cenę

Po to by czasem
zapaść w dłuższy sen
i śnić że wkrótce będzie lepiej

There is such a street

There is such a street
which is nearly not there
and houses are all single-storey

Like an old volume
sometimes it falls open
and people look from behind curtains

You may in a window
notice a glass sphere
or jar full of pickled cucumbers

Sometimes you may see there
calendars as old as the world
or see a picture with saints

The doors aren’t always
to everyone open
especially during the winter

Here people would welcome
a blissful blessed peace
even at any price

so that they sometimes
sleep a longer sleep and
have dreams that things soon will get better

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM04::007];Nr 2262; w sieci 24.11.2009


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter