Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2260

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Emigracyjne perspektywy.

Co szósty mieszkaniec świata chętnie by wyemigrował ze swojego kraju, a ściślej 700 milionów ludzi deklaruje chęć przeniesienia się na stałe do innego kraju, gdyby mieli po temu możliwości. 
Są więc kraje o negatywnym bilansie emigracyjnym, i te, które chętnie byłyby krajami docelowymi potencjalnych imigrantów.
W przypadku wolnego ruchu migracyjnego najwięcej mieszkańców straciłaby Demokratyczna Replika Kongo (Kinshasa), bo aż 60% obecnego zaludnienia, na dalszych miejscach plasuje się Zimbabwe (-55%), Sierra Leone (-55%), Haiti (-50%) i El Salwador (-50%). 
Kraje wymieniane jako kraje docelowe to przede wszystkim Singapur (Indeks Migracji Neto +260%), potem idzie Arabia Saudyjska (+180%), Nowa Zelandia (! + 175%), Kanada (+170%) i Australia (145%). Oznacza to, że liczba mieszkańców Singapuru wzrosłaby o ponad 9 milionów, a Nowej Zelandii o prawie 7 milionów dając ogólną liczbę mieszkańców ponad 10 milionów. 
W liczbach bezwzględnych aż 165 milionów uciekłoby z krajów afrykańskich, a z Azji 250 milionów. 
Jako kraj docelowy w liczbach bezwzględnych wymienia się Stany Zjednoczone, bo aż 165 milionów wymienia USA jako kraj docelowy i 45 milionów wybiera Kanadę. Do Australii wybrałoby się 25 milionów, do Anglii lub Francji 45 milionów, do Hiszpanii 35 , a do Niemiec 25 milionów. 
Nie trzeba dodawać, że kraje 'uciekinierów', to przede wszystkim te kraje, gdzie rządy są niestabilne, gdzie panuje korupcja i nie widać sensownych perspektyw rozwojowych.
Kraje docelowe to bogaci tego świata, lub miejsca o dużej stabilności politycznej i ekonomicznej. 
Nie jest to optymistyczny obraz świata, skoro co szósty jego mieszkaniec nie jest zadowolony ze swojej ojczyzny. Jasne, że wkład niezadowolonych w rozwój kraju jest mały lub negatywny. 
Dla reszty świata pozostaje zasadnicze pytanie - co z tymi ludźmi zrobić, skoro pojemność krajów przyjmujących zostanie przekroczona. A dotyczy to już wielu krajów rozwiniętych. Nie ma jasnej polityki w tej sprawie. 

Kraje docelowe

[QZE06::023];[QEP74::241]
Nr 2260; w sieci 23.11.2009

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter