Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2253

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.
 

Orvieto dziś.

Korporal na który kapała krew podczas mszy celebrowanej przez Piotra z Pragi w roku 1263 przeniesiony został uroczyście do Orvieto. Była to wówczas siedziba papieża Urbana IV. Orvieto było siedzibą aż 33 papieży stanowiąc ośrodek życia religijnego w owym czasie. Do dziś jest to miasto przyciągające tysiące pielgrzymów i turystów. Szczególnie atrakcyjne są obchody święta Bożego ciała, kiedy to miejscowa ludność przygotowuje miasto do obchodów, sami mieszkańcy przebierają się w szaty reprezentujące kler i notabli z tamtych lat. 
W uroczystej procesji Bożego Ciała, obok Hostii, obnosi się po ulicach sam korporal w relikwiarzu. Niektórzy widzą w plamach na korporale zarys twarzy Chrystusa. 

 

Dodatkową atrakcją procesji Bożego ciała są kościelne sztandary, a przede wszystkim wspaniały gobelin z motywem cudu w Bolsena. Jak widać, gobelin przedstawia scenę jak u Rafaela, tylko jest bardziej symboliczny. 

Zupełnie niespodziewanie Orvieto przeszło do historii ... transportu.

W sierpniu 1964 r., z okazji 700-letniej rocznicy ogłoszenia święta Bożego Ciała, papież Pawel VI, po raz pierwszy w historii papiestwa, przeleciał helikopterem z letniej rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem do Orvieto w Umbrii (około 100 km). Na zdjęciu widać papieża odważnie siedzącego w helikopterze, poprawnie przypięty jest pasem. Po tym wydarzeniu już chyba tylko łódź podwodna, z dostępnych środków, nie służyła papieżom za środek transportu. No jeszcze są sputniki, ale to dalsza sprawa.

(patrz 'Bolsena dziś') 

[QZE06::015];[QEP74::092];[QEP74::156]
No 2253; w sieci 13.11.2009

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter