Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok X; No 2251

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Jan Rymkiewicz

Brak sposobu

Czy miłość zmienia człowieka?
A może pod jej wpływem stajemy się sobą?
Miłość każdego odnajdzie, każdego czeka
I żadne skargi i ucieczki nie pomogą.

Bo czemuż przed szczęściem uciekać?
Palić za sobą mosty, chować się
I drzwi do swego serca na klucz zamykac?
Miłość i tak ciebie odszuka, i tak znajdzie Cię.

Przed nią ucieczki nie ma.
I nawet nie próbuj się bronić.
I nie zadawaj głupiego pytania:
Jak przed miłością się schronić??!!

Bo żadnego sposobu nie ma....

There is no way

Does love change a man? Or, its fate
Is perhaps, due to love one becomes more oneself?
Love will seek out everyone, for all lies in wait,
And no complaint and no wild flight will ever help.

And why should you from happiness flee?
Would hide, burn one’s bridges behind,
And doors to your heart twice lock with a key?
- Love will in any case seek you out, and anyway find.

Escape’s an impossible task,
No protest need even be tried,
And do not even stupidly ask
How one from loving can hide??!!

For there’s simply no way to do this…

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM04::005];No: 2251; w sieci: 13.11.2009


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter