Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok X; No 2229

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Jan Rymkiewicz

Ciebie brak...

Gdy siedzę w domu sam, to tak mi Ciebie brak...
Godziny i minuty lecą tak,
Jakby trwały parę lat.
Bo tak mi Ciebie brak...

A gdy rozmową jesteśmy pochłonięci
To wydaje się tak,
Że tuż po powitaniu, na pożegnanie czas.
I znów mi Ciebie brak...

I gdy o Tobie pomyślę, gdy wspomnę o Tobie,
To łzy mi lecą tak,
Jakby rozłąka trwała kilkaset lat.
Bo tak mi Ciebie brak...

I ciągle tęsknie za Tobą,
Czas mi się dłuży tak.
I łzy mi lecą wciąż.
I ciągle mi Ciebie brak...

Miss you so…

When I’m alone at home I always miss you so,
the hours and minutes pass me by, so slow,
into years they seem to grow,
because I miss you so.

And when we are absorbed in conversation
then all the time I know
that straight after the greetings, it’s time for goodbyes,
again I miss you so.

And when I think about you, when I remember you,
then tears begin to flow,
as if this our parting lasted hundreds of years,
because I love you so.

Always I long so much for you,
time seems to grow and grow,
and tears are streaming still.
Always I miss you so…

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM04::001];No 2229; 11.10.2009


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter