Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2228
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCL)

.

 Abraham Lincoln (2)

(1809 - 1865)


"Jako że nie mógłbym być niewolnikiem, nie mógłbym być panem (niewolników).  To wyraża moją ideę demokracji."
 "As I would not be a slave, so I would not be a master.
This expresses my idea of democracy."

 "Wiem z doświadczenia, że ludzie którzy nie mają wad, 
mają niewiele zalet."
(tu Lincoln cytował wypowiedź kogoś innego.)
"It has been my experience that folks who have no vices
have very few virtues."

(Lincoln was quoting another man when he said this).

 "Jeśli chcesz zyskać człowieka dla swojej sprawy, 
przekonaj go najpierw, że jesteś jego szczerym przyjacielem. 
Jest to kropla miodu, która chwyta go za serce, 
co, mówcie co chcecie, jest najlepszą drogą do rozsądku."
"If you would win a man to your cause,
first convince him that you are his sincere friend.
Therein is a drop of honey which catches his heart, which,
say what he will, is the great highroad to reason."

 "Lubię ludzi dumnych z miejsca, w którym żyją.
Lubię ludzi żyjących tak, że ich miejsce jest dumne z nich."
(wolne tłum.)
"I like to see a man proud of the place in which he lives. I like to see a man live so that his place will be proud of him."
"Żaden człowiek nie jest na tyle dobry 
by rządzić innym człowiekiem bez jego zgody."
"No man is good enough 
to govern another man without that other's consent." 

 "Lepiej jest milczeć i być uważanym za głupca, 
niż mówić i usunąć wszelkie wątpliwości."
"Better to remain silent and be thought a
fool than to speak out and remove all doubt."

[QZM03::0xx];[QEP67::202];[QEP47::159];[RIR34::050]
No 2228; 11.10.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


  Site Meter