Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2222

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Napoleońska hojność i rosyjska pazerność.

Jednym z najwierniejszych towarzyszy broni Napoleona był Geraud-Christophe-Michel Duroc, książę Frioul, Wielki Marszałek Dworu, dyplomata i senator. Miał wielki wpływ na Napoleona temperując nieraz nieodpowiedzialne wyskoki Cesarza. Towarzyszył mu we wszystkich wyprawach. Toteż kiedy zmarł raniony pociskiem artyleryjskim na polu bitwy pod Budziszynem, Napoleon bardzo się tym przejął. 
Rannego Duroca przeniesiono do zabudowań gospodarskich we wsi Markersdorf pod Zgorzelcem gdzie zmarł 23.5.1813.  
Napoleon polecił przenieść ciało Duroca do Paryża, gdzie spoczął w grobowcu w Pałacu Inwalidów. Natomiast w Markersdorf Napoleon zwołał miejscowych oficjałów zobowiązując ich do uczczenia pamięci Duroca odpowiednim pomnikiem, na co pastorowi wręczył 200 złotych napoleonów . Przedstawiciele wsi wraz z pastorem Hermannem zobowiązali się spełnić życzenie Napoleona.  
Ale jak tylko Armia Napoleona wycofała się z Saksonii, we wsi pojawił się urzędnik z następującym pismem:

Z informacji z dnia 16(28) marca dowiadujemy się, że Cesarz Napoleon przekazał pastorowi Hermannowi we wsi Markersdorf, sumę dwustu złotych napoleonów w intencji postawienia pomnika dla upamiętnienia śmierci Marszałka Duroca, który zmarł na polu bitwy. Jego Ekscelencja Książę Repnin, Generalny Gubernator Saksonii, zlecił urzędnikowi udać się do Markersdorf by okazując to pismo przejął tę sumę i przekazał ją mnie aż do momentu ostatecznej decyzji w tej sprawie. Urzędnikowi Meyerheim zlecono to zadanie. Uda się on natychmiast do Markersdorf, gdzie przedstawi pastorowi Hermannowi ten rozkaz i pobierze z jego rąk wymienioną sumę 200 złotych napoleonów. Urzędnik Meyerheim zda raport z wypełnienia tego zadania bezpośrednio mnie.

podpisał: BARON DE ROSEN
dano w Dreźnie dnia 20 marca (11 kwietnia) 1814r.

Tak więc sprawa została ucięta. Ale pomnik stanął, tylko że po upływie ponad ćwierć wieku, bo  w roku 1840, kiedy przycichły niepokoje ponapoleońskie. Można go oglądać w Markersdorf i dziś.

Ciekawostka: To Dreźnie powojennym 'gubernatorem' był Putin w stopniu majora w KGB. 

QZE05::078];[QCB27::051]Ch6c;[QCB27::058]p725;[QNT18::000]
No: 2222; w sieci: 20.9.2009

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter