Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2219

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 
.
 

Plan generała Sikorskiego.

Z okazji różnych rocznic jakie obchodzimy w tym miesiącu, warto przypomnieć o pewnej inicjatywie podjętej przez gen. Władysława Sikorskiego w 1942 roku, ówczesnego premiera Rządu Polskiego na Uchodźstwie i Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych. 
W roku 1942 gen. Sikorski wyszedł ze śmiałym projektem uporządkowania sytuacji w Europie po oczywistym już zwycięstwie Aliantów. Mało to znana inicjatywa, i niestety nie doczekała się realizacji. 
Sikorski dalekowzrocznie przewidywał ekspansję Sowietów na Zachód i chciał jej zaradzić. Znał warunki życia w Rosji, znał też osobiście Stalina. Jego propozycja Konfederacji przewidywała utworzenie bloku państw demokratycznych, w skład którego wchodzić miały wszystkie państwa wschodniej Europy: Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa. Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Jugosławia, Bułgaria i Grecja (p. mapa). Co więcej, już w styczniu 1942 r. rządy emigracyjne Polski i Czechosłowacji zawarły pakt oparty na bardzo nowoczesnych zasadach. Pakt przewidywał ujednolicenie dowództwa sił zbrojnych, prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, stworzenie wspólneo rynku ze wszystkimi warunkami przyszłej Unii Europejskiej - przewidywano unię celną i  monetarną, ruch bezwizowy i bezpaszportowy. We wrześniu 1942 miano podjąć decyzje parlamentarne w tej sprawie. Niestety, poparcie Czechów osłabło w strachu przed Stalinem, na dodatek rzecz skomplikowała się w wyniku zerwania stosunków dyplomatycznych z ZSRR za polskie żądania wyjaśnienia sprawy Katynia. 
Stany Zjednoczone też nie poparły inicjatywy preferując w to miejsce politykę 'strefy wpływów', co skończyło się wiemy jak. 
W projekcie uderza niezwykła dalekowzroczność polskiego męża stanu. Może dlatego spotkał go gibraltarski los?

 


gen. Władysław Eugeniusz Sikorski (1881 - 1943)
(Wikipedia)

mapka - fragment z pięknego atlasu prof. Iwo Cypriana Pogonowskiego
[QZE05::085];[QCB17::035]p200
Nr 2219; w sieci 17.9.2009


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter