Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2218

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 
.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaolzie.

"Przyłączenie się Polski do rozbioru, w każdym razie do terytorialnego ograniczenia ówczesnej Czechosłowacji było nie tylko błędem, było grzechem i my potrafimy się w Polsce do tego grzechu przyznać i nie szukać usprawiedliwień, nawet gdyby się ich szukać dało."

Muszę się przyznać, że zrobiło mi się jakoś spokojniej po tym wyznaniu. Pomijam wszelkie historyczne racje, wyliczanie kolejnych grzechów, faktem jest, że termin dobrany był fatalnie. W rozmowach zagranicznych często musiałem tłumaczyć się przed dyskutantami przed zarzutami na ten temat. Miałem do dyspozycji jedynie  ogólniki. 

A w przedwojennych, rodzinnych zbiorach znaczków znalazłem taki oto okaz:

 
'Powrót Zaolzia do Macierzy' 7 X 1938

Ciekawy zbiór pocztówek znajduje się pod adresem:
 http://fakty.interia.pl/galerie/fakty/polacy-na-zaolziu/zdjecie/duze,1104015,1,0

Przyokazji znalazłem też piękny znaczek wydany przed samym wybuchem wojny, mający podnieść ducha narodu:


'XXV Rocznica wymarszu ku wolności 1914-1939, 6 sierpnia'

[QZE05::084];[QEP73::004];[QNK27::137]ab
Nr 2218; w sieci 17.9.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter