Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2217
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXLIX)

.

 Abraham Lincoln

(1809 - 1865)


 "Ten ma prawo do krytyki, kto ma serce chętne do pomocy."
 "He has the right to criticize who has the heart to help."
"Pamiętaj, że twoja własna decyzja osiągnięcia sukcesu
 jest ważniejsza niż cokolwiek innego" 
 "Always bear in mind that your own resolution to succeed
is more important than any other one thing."

 "Kiedy słyszę, że ktoś broni niewolnictwa, 
mam wielką chęć zobaczyć, jak on sam by to znosił."
 "When I hear anyone arguing for slavery,
I feel a strong impulse to see it tried on him personally."

 "Czyż nie niszczę moich przeciwników 
kiedy robię ich przyjaciółmi?"
 "Am I not destroying my enemies when I make friends of them?"
 "Prawie każdy człowiek może znieść przeciwności, 
lecz gdy chcesz poznać charakter człowieka, daj mu władzę."
 "Nearly all men can stand adversity, 
but if you want to test a man's character, give him power."

[QZM04::002];[QEP51::052]
Nr 2217; w sieci 17.9.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter