Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok X; No 2213

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Jan Rymkiewicz

year

Bitwa

Nasze spotkanie jest dla mnie jak bitwa,
w której muszę podbić serce Twe.
To dla mnie również wielka gonitwa,
Bo ty uciekasz, a ja gonię Cię. 

I kiedy staniemy przed sobą,
Ramię w ramię, twarzą w twarz.
Wtedy zacznie się bitwa z Tobą,
O serce Twe, które broni straż.

I w czasie bitwy, dla mojej pociechy
Polecą w Twoją stronę kwiaty
I czułe słówka, i słodkie uśmiechy
Jak kule wystrzelone z armaty.

A kiedy bitwa dobiegnie końca,
I rozejdziemy się w różne strony. O ukochana!
Chciałbym usłyszeć słowa Twojego gońca:
"Spocznij! Bitwa wygrana!"

Wygrałem bitwę, ale czy wojnę wygrać zdołam?
Czy jestem w stanie podbić serce Twe?
Miłością prowadzony, każdym trudnościom podołam!
Bo ja naprawdę, bardzo kocham Cie! 

The battle

Our meetings for me are battles always!
When your heart I must conquer anew,
For me, also, they are a great chase,
For you flee me, and I must pursue.

And when we stand at last heart to heart,
Face to face, and shoulder to shoulder,
Then our battle in earnest does start,
For your heart guarded by the armed soldiers.

During this battle, and to my great pleasure,
Shall flowers towards you be flung,
Of loving words, of sweet smiles a treasure,
Like cannon-balls shot from a gun.

And when the battle is reaching an ending,
And we go our various ways, o dear one!
I’d like to hear then the words of your envoy:
“At ease now! The battle is won!”

The battle’s won, but can I win the war too?
Your heart can I at last overthrow?
- Led by love, I can all things subdue!
For I really worship you so!

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::098];No: 2213; w sieci: 13.9.2009


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter