Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2212
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXLVIII)

.

 Daniel Defoe
(ten od 'Robinsona Cruzoe')

(1660 - 1731)


 "Lepiej jest mieć lwa na czele armii owieczek, 
niż owieczkę na czele armii lwów."
 "It is better to have a lion at the head of an army of sheep
than a sheep at the head of an army of lions."

"Kto robi ze swej przyjemności biznes, 
nigdy nie będzie miał przyjemności z biznesu."
 "He that makes his pleasure be his business,
will never make his business be a pleasure."

 "Natura taką barwę dała krwi,
że w każdym człeku skryty tyran tkwi."
(nieco dowolnie)
"Nature has left this tincture in the blood,
That all men would be tyrants if they could."

 "Dusza tkwi w ciele jak surowy diament,
trzeba ją polerować, inaczej blask jej nigdy się nie ujawni."
"The soul is placed in the body like a rough diamond;
and must be polished, or the luster of it will never appear." 

[QZM03::099];[QEP67::250]
No: 2212; w sieci: 13.9.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter