Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2206
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXLVII)

.

 ignorancja, niewiedza / ignorance

 

"Jest tragedią tego świata, że nikt nie wie czego nie wie; 
i im mniej dany człowiek wie, tym bardziej jest pewien, 
że wie wszystko."
"It is the tragedy of the world that no one knows what they don't know; and the less a person knows,
the more sure they are that they know everything."

 Joyce Cary


 "Dlatego istnieje tak wiele ignorancji, ponieważ ci co ją posiadają usilnie starają się ją rozpowszechniać."
"The reason there's so much ignorance is that
those who have it are so eager to share it."

 Frank A. Clark


 "Jestem zdumiony łatwością z jaką osoby niedoinformowane dochodzą do zdecydowanych, żarliwych przekonań, 
mimo że nie mają podstaw do posiadania opinii."
"I am astonished at the ease with which uninformed persons come to a settled, a passionate opinion when they have 
no grounds for judgment."

 William Golding


 "Wystrzegaj się fałszywej wiedzy; 
jest ona bardziej niebezpieczna niż ignorancja."
"Beware of false knowledge; 
it is more dangerous than ignorance."

 George Bernard Shaw


[QZM03::097];[QEP66::148]
No: 2206; w sieci: 1.9.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter