Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2199
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXLVI)

.

ignorancja, niewiedza / ignorance (2)

 

 "Nie ma nic bardziej przerażającego, niż ignorancja w akcji."
(w innym miejscu jest: 
"Nie ma nic bardziej przerażającego, niż czynna głupotwa".)
"There is nothing more frightful than ignorance in action."

 Johann Wolfgang von Goethe


 "Pusta głowa w rzeczywistości nie jest pusta; jest wypchana śmieciem. Stąd wynika trudność wpakowania do pustej głowy czegokolwiek."
"An empty head is not really empty; it is stuffed with rubbish.
Hence the difficulty of forcing anything into an empty head."

 Eric Hoffer


 "Nic-niewiedzący rzadko, niestety, są nic-nierobiącymi"
"The know-nothings are, unfortunately, seldom the do-nothings."

 Mignon McLaughlin


 "Im większa niewiedza, tym większy dogmatyzm."
 "The greater the ignorance the greater the dogmatism."

 William Osler


 "Nie sama niewiedza, ale niewiedza niewiedzy 
oznacza śmierć wiedzy." 
"Not ignorance, but ignorance of ignorance is 
the death of knowledge."

 Alfred North Whitehead


[QZM03::095];[QEP68::148]
No: 2199; w sieci:
6.7.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


  Site Meter