Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2192
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXLV)

.

głupota-ignorancja / ignorance

 

 "Mów rozsądnie do głupca, a on ci powie że jesteś głupcem,"
"Talk sense to a fool and he calls you foolish."

 Euripides/Eurypides


"To właśnie najgłupsi są najbardziej szczerzy 
w swojej błędnej wierze."
"It is precisely the stupidest people
who are most sincere in their mistaken beliefs."

 Norman Angell


 Ignorancja wspierana przez władzę to najbardziej zażarty wróg jakiego może mieć sprawiedliwość."
"Ignorance, allied with power,
is the most ferocious enemy justice can have."

James Baldwin


"Lepiej nie wiedzieć nic, niż wiedzieć, kiedy tak nie jest."
 "It is better to know nothing than to know what ain't so." 

 Josh Billings (Henry Wheeler Shaw)


 "To nie to czego nie wiesz wpędza cię w kłopoty. 
Ale to co wiesz na pewno, a tak nie jest."
"It ain't what you don't know that gets you into trouble. 
It's what you know for sure that just ain't so."

Mark Twain


[QZM03::092];[QEP66::148]
No: 2192; w sieci: 23.4.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter