Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2191

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Piękności perspektywy. 

Poczucie piękna ewoluuje, jak wszystko wokół nas, także w świadomości i kulturze. Piękna nie widzimy oczami, widzimy je mózgiem..
Czy można sobie wyobrazić, co będzie dalej z kanonami piękna kobiet? Popróbujmy. 
Są małe szanse byśmy wrócili do ideałów piękna kultur egzotycznych, jak afrykańskie labrety czy birmańskie pierścienie szyjne.. 

   

Już większe perspektywy miałaby minojska piękność. Ale najprawdopodobniej pójdziemy po linii Barbie! Czas pokaże.

  

I wiele niespodzianek należy oczekiwać w udziwnieniach..

A może, w wyniku niesamowitych postępów medycyny, grozi nam to:

[QZE05::051];ART34004p211;ART30024p055,039,019;ART32020-82;ART41001-Lep
No: 2191; w sieci: 22.4.2009

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter