Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2186
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCXLIV)

.

trudności - przeszkody / obstacles (2)

 

"Ktoś kto zyskuje na sile przez pokonywanie trudności 
posiada tę jedyną siłę pozwalającą na pokonanie przeciwności."
"One who gains strength by overcoming obstacles possesses
the only strength which can overcome adversity."

Albert Schweitzer


 "Im większa przeszkoda, tym większa chwała po jej pokonaniu, 
a trudności są damami dworu dla cnoty."
"The greater the obstacle, the greater the glory in overcoming it;
and difficulties are but the maids of honor to set off the virtue."

 Moliere


 "Bohater to zwykły człowiek który znajduje siłę do wytrwania mimo przytłaczające przeszkody."
"A hero is an ordinary individual who finds the strength to
persevere and endure in spite of overwhelming obstacles."

 Christopher Reeve


 "Ten jest najlepszym żeglarzem, kto potrafi sterować przy najsłabszym wietrze i znaleźć siłę napędową w największych przeszkodach."
"He is the best sailor who can steer within fewest points of the wind,and exact a motive power out of the greatest obstacles."

 Henry David Thoreau


 "Nie znajdujemy prawdziwego zadowolenia i szczęścia w życiu 
bez przeszkód do pokonania i celów do osiągnięcia,"
"We find no real satisfaction or happiness in life
without obstacles to conquer and goals to achieve."

 Maxwell Maltz


[QZM03::090];[QEP67::135]
No: 2186; w sieci: 16.4.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter