Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2179
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXLIII)

.

trudności - przeszkody / obstacles

 

 "Przeszkody to są te straszne rzeczy które widzisz, 
kiedy stracisz z oczu cel."
"Obstacles are those frightful things you see
when you take your eyes off the goal."

 Autor nieznany / Author Unknown


 "Bryła granitu będąca przeszkodą na drodze słabych 
jest stopniem na drodze silnych."
"The block of granite which is an obstacle in the pathway of the weakbecomes a stepping-stone in the pathway of the strong."

 Thomas Carlyle


 "Jeśli znajdujesz drogę bez przeszkód, 
prowadzi ona zapewne do nikąd."
"If you can find a path with no obstacles,
it probably doesn't lead anywhere."

 Frank A. Clark


 "Przeszkody nie powinny cię zatrzymywać. Jeśli masz przed sobą ścianę, nie odwracaj się i nie poddawaj. 
Pomyśl jak na nią się wspiąć, przejść przez nią, lub jak ją okrążyć."
"Obstacles don't have to stop you.
If you run into a wall, don't turn around and give up.
Figure out how to climb it, go through it, or work around it."

 Michael Jordan


[QZM03::087];[QEP67::135]
No: 2179; w sieci: 7.4.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter