Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2173
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXLII)

.

Opozycja / Oposition (2)

 
Ten kto mocuje się z nami wzmacnia nasze nerwy o ostrzy nasze umiejetności, Nasz antagonista jest naszym pomocnikiem." 
"He that wrestles with us strengthens our nerves, and sharpens our skill. Our antagonist is our helper."

 Edmund Burke


 "Jeśli człowiek nie ma przeciwników, powinien ich wynaleźć, jako że siła człowieka rośnie dzięki przeciwnoąścion."
 "If man no longer had enemies, he would have to invent them,
for his strength only grows through struggle."

 Louis L'Amour


 "Opozycja jest niezastąpiona. 
Dobry mąż stanu, jak każdy inny rozsądny człowiek, uczy się od opozycji więcej niż od swoich płomiennych zwolenników."
"The opposition is indispensable.
A good statesman, like any other sensible human being, always
learns more from his opposition than from his fervent supporters."

 Walter Lippmann


Cytat z prasy (1996): Wywiad z Janem Pawłem II:

W Wilnie, a więc również podczas podroży do krajów bałtyckich, mówiąc na temat starcia miedzy komunistami a opozycją, Wasza Świątobliwość stwierdził:

'Nie ma pokonanych ani zwycięzców, byleby tylko 'pokonani', to jest komuniści, pamiętali, że należy odpokutować za swe winy i okazać szczere nawrócenie.  

W praktyce Ojciec Swiety sprzeciwil sie komunistom 'przefarbowanym'?    JP II:

' Tak, powiedziałem, że muszą się nawrócić i rozliczyć z przeszłości. Ale nie wszyscy chcą to zrobić i w Polsce, i w innych krajach. ... '


[QZM03::085];[QEP62::253];[RIQ55::019]
No: 2173; w sieci: 30.3.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter